GAM Promogym2018-04-26T20:12:03+02:00

GAM. Nivell PromoGym

Destinat als alumnes que ja han assolit els principals requisits gimnàstics, i presenten una millora de les seves condicions físiques amb un grau superior d’exigència que la categoria escola. Aquests ja es poden preparar per realitzar els exercicis gimnàstics reglats per a la Federació Espanyola de Gimnàstica, i poder participar en les tres fases de competició d’àmbit autonòmic que es faran durant el curs; amb l’objectiu d’iniciar-se al món de la competició i absorbir els valors que en comporta.

“Competir és bo, sempre que s’entengui que amb qui es competeix és amb un mateix, no cal comparar-me amb els altres. El fruit d’aquesta comparació em fa valorar el meu progrés i creixement, que és el resultat del meu esforç” ~ Santiago Alvarez de  Mon.